שם המחלקה

שם המנהל

טל' משרד

מנכ"ל העירייה

גאד דיאב

8270921

לשכת ראש העיר

נאסיף יאסין

9944156

מבקר העירייה

מחמד דיאב

8270924

מחלקה משפטית:

 

 

יועץ משפטי

וסים המאם

8270918

תובעת עירונית

מרים יאסין

8270951

מחלקת גזברות:

 

 

גזבר העירייה

חאלד עואד

 

מנהל חשבונות ראשי

אברהים ערמוש

8270933

חשבת שכר

סלוא אבו אלהיגא

8270930

מחלקת הנדסה

אמין סהלי

8270935

מחלקת משאבי אנוש

עומר עואד

8270915

מחלקת גבייה:

 

 

מנהל מחלקת גבייה

מועין חגאזי

8270958

פקיד שומה - ארנונה

עאמר חטיב

8270937

מחלקת רכש:

 

 

מנהל מחלקת רכש

יוסף פעור

8270949

קניין ראשי

אחמד מוסטפא

8270946

מחלקת אחזקה

גאזי זיגאני

052-5693363

מחלקת חינוך:

 

 

מנהל מחלקת החינוך

מחמד שמא

8270971

חינוך מיוחד

אמאל מריח

8270981

גני ילדים

סומייה אבו אלהיגא

8270982

ביקור סדיר

תופיק חגאזי

8270973

ספורט

מחמד כנעאן

8270980

שירות פסיכולוגי

עאטף עודה

8270313

מחשוב ותקשורת

מחמד אבו אלהיגא

8270979

קידום נוער

דאהר אבו רומי

 

מחלקת רווחה:

 

 

מנהלת מחלקת רווחה

רחאב זידאני

 

פקיד זכאות

נוהא חגאזי

 

מחלקת תברואה:

 

 

מנהל מחלקת תברואה

חוסין עואד

 

רישוי עסקים

אבראהים עיאשי

052-5693340

היחידה לאיכות סביבה

שאהר דיאב

052-5693423

מחלקת גינון

מאזן המאם

052-5693355